+420 737 443 615

info@mbtcoaching.com

Fitness Coach Mentoring

Fitness Coach Mentoring (dále FCM) je jedinečnou službou svého druhu poskytovanou Michalem Bohumelem pro začínající i pokročilé trenéry, kteří se chtějí zlepšovat ve své profesi a být nejlepšími možnými trenéry pro své klienty. V současné době je na trhu velmi mnoho informací a není jednoduché se v nich zorientovat. FCM je založen na našich vědomostech a zkušenostech, které chceme předat dalším a umožnit jim tak jejich rozvoj. Pomůžeme Ti lépe porozumět problémům, klást správné otázky, hledat na ně odpovědi na správných místech a mít otevřenou mysl pro neustálý rozvoj jak trenér, tak jako člověk. Mentoring rozvíjí zkušenosti mentora a současně obohacuje mentorovaného, který nabyté informaci zkouší v praxi se svými klienty. Jsme přesvědčeni, že neexistují přesné a jasné odpovědi, které mentorovanému předáme a budou fungovat. Našim cílem je naučit porozumět systému coachingu, naučit vzdělávání se, dokázat se rozhodovat podle okolností a dané rady zkoušet se svými klienty.

 

Jak FCM probíhá?

Mentoring je založený na samostatném zpracovávání případových studií mentorovaným a následnou konzultací/diskuzí osobně anebo na dálku, prostřednictvím Skype, ve standardní délce 90 minut.

První případová studia je pro všechny stejná – týká se vlastní trenérské filozofie, cílů mentoringu a coachingu, zkušeností apod. Následující případové studie se odvíjí dle výsledků úvodní a každá další plynně navazuje na předcházející.

 

Obsahem Fitness Coach Mentoringu jsou následující oblasti:

**Platí při osobním i remote mentoringu (mentoring na dálku)**

 • Základy psychologie coachingu
 • Základy anatomie lidského těla a adaptace na trénink
 • Dlouhodobý rozvoj výkonu
 • Konzultace → Testování → Trénink → Re-testování
 • Jak sestavit testování a jak ho vyhodnotit
 • Principy sestavování individuálního tréninkového programu
 • Principy výběru cviků, opakování, sérií a tempa
 • Základy energetických systémů (ES) lidského těla
 • Testování, vyhodnocování výsledků a následný trénink ES
 • Life Coaching – jak komunikovat s lidmi a porozumět jim s cílem dlouhodobé spolupráce
 • Základy stravování a optimalizace životního stylu jako podpora výkonu
 • Jak se rozcvičit před tréninkem, před workoutem nebo před soutěží
 • Stanovení cílů, strategie pro soutěž a vizualizace výkonu

 

**Při osobním mentoringu jsou obsahem další oblasti**

 • Pohybová analýza (jen při osobních konzultacích)
 • Technika cvičení velmi širokého spektra cviků
 • Správná komunikace a používání slovních pomůcek pro klienty

MBT Coaching since 2013

Webdesign: LK Graphics

+420 737 443 615

info@mbtcoaching.com